top of page

Charlotte Rostad

Charlotte Rostad (f. 1984, Kabelvåg)  jobber i hovedsak med tegning og tekst. I arbeidet, som spenner seg fra det intimt private til dokumentasjon av historiske hendelser henter hun motiver fra både personlige fotografier og funnet materiale. Montager skaper nye fortellinger - hvor flettverk av historier blir knyttet sammen, og forteller oss noe, ikke bare om sine egne historier, men om historie i seg selv.

I tillegg til egen praksis utgjør hun én del av kunstnerduoen Ohren & Rostad, som de siste åtte årene har drevet RAKE og utført en rekke utstillinger, utsmykkinger og andre prosjekter. Rostad bor og arbeider i Trondheim, hvor hun fullførte sin master ved Kunstakademiet i Trondheim i 2011. 

Education 

1999 - 2003

Add an educational institution

2003 - 2007

Add an educational institution

Awards 

2023

2023

2023

Add Award Name , Add City

Add Award Name , Add City

Add Award Name , Add City

Exhibitions 

Solo

2023

Add an Exhibition Name ,Venue Name

2023

Add an Exhibition Name ,Venue Name

Group

2023

Add an Exhibition Name ,Venue Name

2023

Add an Exhibition Name ,Venue Name

2023

Add an Exhibition Name ,Venue Name

2023

Add an Exhibition Name ,Venue Name

Contact Me

123-456-7890

Thanks for submitting!

bottom of page