Narrativ feilslutning

//

Narrative fallacy

Å snakke med seg selv, sammen.

Duo with Kamilla Skrinde

Hver gang vi fant et av svarene vi lette etter, innså vi at det førte til enda flere spørsmål.

//

Every time we found a new piece, we realized the puzzle was getting bigger.

IMAGINÆRE VIRKELIGHETER

//

IMAGINED REALITIES

5 august. Alene på Mars, synger en liten robot bursdagssangen til seg selv.

//

August 5th. Alone on Mars, a small robot sings Happy Birthday to itself.

OM Å STÅ STILLE eller
OM Å VELGE SKYGGEN

//

STANDING STILL or

CHOOSING THE SHADOW

LIKE PINNING JELLY TO THE WALL